Seks råd for en bedre hjerne

foto
Rekordoppmøte på seniortreffet.