Selv om det ser ut som de får god hjelp ovenfra - så er de glad for at alternativet nå er på plass