Endringer i august: Gratis SFO for førsteklassinger og brillestøtte for barn