E6: Vinglete kjøring - og gasset på da andre biler ville forbi