Koronasengene fylles opp - stadig flere legges inn