Når «ulykken» inntreffer midt i mai, blir alle involvert

foto