Laila fortsetter å lede foreningen som nesten har doblet medlemstallet