Mener han ble forsøkt latterliggjort: – Det er ikke noe hyggelig