64 varsler om Helseplattformen – fem vurderes som alvorlige

foto