Fastleger ut mot Helseplattformen: - Det er blitt umulig å gjøre en god legejobb