Har vært utflytter siden før årtusenskiftet - nå vender han hjem