Foreslår å ta inn skuterløype i revideringen av kommuneplanen

foto