Ingen flytting fra Levanger før tidligst i 2026

foto