Kjøp av Vaterholmen: Stemningen i ferd med å snu

foto