Det meldes kraftig regn på Innherred mandag. Lenger sør skalker de lukene