Her sto UP på lur, og flere hadde det for travelt

foto