Flere tar abort. Tallet øker markant også ved Sykehuset Levanger

foto