I april skrev Innherred om seniortreffet der konferansesalen var stappfull av besøkende som ville høre mer om svindel og sikkerhet.

Stor medlemsmasse

Innherred seniorforum prøver å ha temaer som treffer ulikt, for å favne alle sine over 1.200 medlemmer. Nå tror de mange er opptatt av krigshandlinger og uro i verden, spesielt i maidagene når Norge feirer sin frihet og selvstendighet.

– Vi har fått Bernt Iver Ferdinand Brovold til å holde et foredrag med tittelen Verdenssituasjonen sett fra Sul, forteller Ellen Løvli, som er leder i utvalget for seniortreff i Innherred seniorforum til lokalavisa.

Brovold (snart 70) er pensjonert generalløytnant fra hæren, og hadde flere nasjonale og internasjonale stillinger etter at han ble uteksaminert ved Hærens krigsskole i 1979.

Han har vært pensjonist siden 2014 og gjort suling av seg.

Nato og grensen

Brovold er også tidligere president i Det frivillige skyttervesen.

– I foredraget vil han komme inn på verdenssituasjonen med spesiell vekt på Russlands invasjon av Ukraina og Natos betydning for stabilitet og fred, og ikke minst vil han gi en innføring i endringer og muligheter for Nato, Norge og Trøndelag etter at Sverige og Finland er blitt medlemmer, sier Løvli.

Hun er sikker på at det blir et spennende foredrag, og trekker til sist frem at Bernt Brovold har langt mer kunnskap enn det han får fortalt i løpet av en liten skoletime.

– Derfor gjør vi en liten vri denne gangen, og åpner for noen korte spørsmål etter foredraget, sier Ellen Løvli.