Ansatte kan være utsatt for vold. Nå skal arbeidsplassen sikres