Legger opp til protestmarkering før kommunestyremøte

foto