Av: Hilde Skjesol, Adresseavisen

Skal kjøpe flere private helsetjenester

foto
Helse Midt-Norge setter av 100 millioner kroner for å kutte helsekøen ved økt bruk av private leverandører. Foto: Roger M. Svendsen