Brannen i studentboligene: – Kan ikke utelukke noe