Rusbruken øker: – Mange stoffer er lett å bli avhengig av