Vil gjenvinne tilliten til Helseplattformens brukere gjennom positive nyhetssaker