Mener kommunen kan bli erstatningspliktig. Det tror ikke ordføreren

foto