75 år må feires. 24. september var det pyntet til fest på Lunheim i Volden.

Vi kunne ønske velkommen til ordfører Pål Sverre Fikse, ny organisasjonsleder i saniteten, Marit Bjørnstad, fylkesleder Anne-Grete Sagmo, medlemmer, ektefeller og representanter fra Vera, Ulvilla og Leirådal sanitetslag. Innherredssodd, skjenning og sviskegrøt ble servert. Med kaffe og kaker etter hvert.

3. mars 1947 samlet 14 kvinner seg hjemme hos Elise Leirset. Møtet var Volden sanitetslag sitt stiftelsesmøte. Allerede da var det utlodning for å samle inn penger til gode formål. Gevinsten var en hårkam gitt av vertinnen og det kom inn fire kroner og 30 øre.

Talerne minte oss på den viktige jobben vi gjør i lokalsamfunnet og innsamlingene av midler til de ulike sanitetsfondene som går til forskning på kvinnehelse og til barn, unge og eldre.

Marit Bjørnstad kommenterte at det var så mange menn med på arrangementet, hun var tydelig ikke vant med det. Det ble en minnerik dag med nyskrevet prolog skrevet og framført av Sissel Hermann.

Det var allsang og Bård Bratli bidro med noen sanger og praten gikk godt rundt borda.

Takk til aller som bidro til en minnerik festdag.

For styret

Tone S. Haugan

Leder