De var billigere enn verdalsfirmaet, men nådde likevel ikke opp

foto