Bom stopp på E6 da Felleskjøpets nye elektriske lastebil brøt sammen