Prisen er fire ganger høyere fra Åsen enn fra Skatval

foto