Jordmortjenesten tilbyr parkurset «Godt samliv» for par som har felles barn. Kurset har som formål å gjøre tilværelsen som nybakte foreldre enklere, og styrke parforholdet i denne perioden.  Det legges vekt på å øke forståelsen og kommunikasjonen i parene for å gjøre dem bedre rustet til å møte utfordringene som følger med det å bli nybakte foreldre.