Helgådalingene og veresbyggen er uten mobildekning

foto