- Det var vel en rekke tilfeldigheter som gjorde at jeg valgte HiNT. Jeg var sikker på hva jeg skulle bli, men ikke hvor. Hvorfor valget falt på Levanger er ikke godt å si. Men det som skal være sikkert er at jeg ikke har angret, sier Markus Leithe Haukø, som for tre og et halvt år siden flyttet fra Jøa til Levanger.

Studentambassadør

Han er lærerstudent ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og som studentambassadør er han for tiden på en skoleturné i Midt-Norge for å framsnakke HiNT.

- Levanger er en veldig fin studentby hvor det meste er tilgjengelig innenfor korte avstander. Boforholdene passer bra for studenter og det er en by med mye god stemning, sier Haukø.

Han var også studentambassadør i fjor og forteller at det generelt er større engasjement for HiNT i Nord-Trøndelag enn i Sør-Trøndelag.

Noen er skeptiske

- Det er veldig individuelt hva ungdommene bryr seg om når de skal velge studiested. Noen tenker på studiestedet. Andre tenker på studieretning. Enkelte kan være skeptiske til å flytte til Nord-Trøndelag. Jeg ønsker ikke å presse noen til å flytte hit til fylket, men velger heller å trekker fram det positive ved å bo her. Mitt mål er å informere elevene om HiNT og om våre studietilbud. Samtidig skal jeg være til hjelp for at de kan få en innsikt i hva det å være høgskolestudent innebærer, sier Haukø.

- God formidler

Informasjonsleder Tor Dybdal-Holthe ved HiNT mener det er viktig å ta i bruk en student for å nå 19-åringene som avslutter videregående skole til sommeren.

- En student er nærmere elevene i alder og klarer å kommunisere mer på deres premisser, sier Dybdal-Holthe. Han mener det er viktig å nå elevene på denne tida av året.

- 1. februar åpnes samordnet opptak, som er helt avgjørende for opptak av høyere utdanning, sier Dybdal-Holthe.

Han forteller at Markus Leithe Haukø ble plukket ut som studentambassadør i år.

- Han ble valgt ut i fjor. Da var det mange som søkte på denne stillingen. Han promoterte HiNT på en formidabel god måte, sier Dybdal-Holthe. Han forteller at søknadene til studier på HiNT økte betraktelig i 2013.

Flere søkere til HiNT

- I 2013 var det 1819 søkere som hadde HiNT som førstevalg. Det er en økning på 16 prosent. Jeg tror Markus har en del av æren for det, sier Dybdahl-Holthe. Han tror det må mer til enn en god hjemmeside for å kunne informere om skolen.

- Du kan lese deg til det på nettstedet, men det vi ikke får med er følelsen av å være HiNT-student, miljøet og hvor enkelt det er å få kontakt med faglærer. Markus kjenner alle fire studiestedene til HiNT ganske godt. Han har brukt minimum én dag på hvert sted. Han har spist lunsjen sin i kantinene og pratet med studenter, og har derfor en god formening om hva det betyr å studere på HiNT, sier Dybdahl-Holthe.