Sp-veteran fikk refs for uttalelser om industrietableringer

foto