Mannen prøvde å skalle ned to personer. Den ene ble sykmeldt, den andre måtte sy.

foto