Denne uken finner en helt spesiell begivenhet sted ved Høgskoleni Nord-Trøndelag. Onsdag  lanseres nemlig tre forskningsbaserte HiNT-bøkersamtidig. Noe lignende har aldri skjedd tidligere, og vitner om en gryendeforskningsboom ved høgskolen.

– HiNT er på offensiven som aldri før for å stimulere til øktforskning blant sine ansatte, og har de siste årene jobbet målbevisst for ålykkes med dette. Nå er de i ferd med å høste fruktene av sitt arbeid, heterdet i en pressemelding fra høgskolen.

64 forfattere

– Onsdagens boklansering er på mange måter historisk. At tresåkalte antologier lanseres samtidig er oppsiktsvekkende i seg selv, men athele 64 forskere fra alle våre fagmiljø er involvert som artikkelforfatter erekstra gledelig, sier Idar Kjølsvik som har vært pådriver og som står somredaktør for to av de tre bokutgivelsene.

Idar Kjølsvik har de siste årene har ledet et av HiNTs fireforskningsprogrammer, som ble etablert nettopp for å øke aktiviteten ogkompetansen rundt forskning, skape større nettverk og bidra til mer samarbeidpå tvers av avdelingene.

– Grepene vi har tatt har vist seg å være gode. Det handler om åetablere en ny og annerledes forskningskultur, hvor våre forskere ogvitenskapsfolk kan vokse og utfolde seg sammen, sier Kjølsvik.

– Viktig og helt nødvendig

Og timingen kunne knapt vært bedre. I forrige uke la regjeringenfrem syv punkter som vil være førende for hva vi skal gjøre innen forskning oghøyere utdanning de neste fire årene. Målet er høyere kvalitet.

– Derfor er det helt nødvendig og viktigere enn noen gang at viblir sett på de områdene hvor vi har våre fortrinn. De tre antalogiene erviktig dokumentasjon på og underbygging av HiNTs profil og satsinger, sierHiNT-rektor Steinar Nebb.

– De er samtidig et direkte resultat av forskningsprogrammene vihar satset på, og viser at systematisk arbeid gir effekter. At vi er en aktivdeltaker på forskningsarenaen gleder meg stort, sier Nebb.

Musikklinjas bidrag

Kai Lennert Johansen har vært redakatør for den ene boka. «Slikvi ser det! Om musikk og musikkundervisning sett med elleve par høgskoleøyne»Her er alle artikkelforfatterne tilsatt ved Avdeling for Lærerutdanning vedHiNT, i tillegg til at de alle har oppgaver innenfor det aktive musikklivet iregionen. I antologien presenterer de noen av sine tanker og ideer ut fra sinyrkessituasjon som musikkpedagoger og lærerutdannere.

– Dette er tanker og ideer vi hpåer kan være både til glede ognytte for våre egne studenter og andre, skriver det på bokens omslag.

Bidragsytere er Kai Lennert Johansen (redaktør), Roy AkselWaade, Anders Dalane, Anne Grete Mollan, Grete Daling, Hans Jørgen Støp, KnutMoksnes, Runa Hestad Jenssen, Solveig Salthammer Kolaas, Andreas Aase og IdarKjølsvik.

Dannelse fra barnehagelærerutdanningen

Boka «Danning for liten og stor», med Idar Kjølvik som redaktør,er rettet inn mot to hovedgrupper: barn som dannes og voksne som danner. Allesom har levert bidrag er fagfolk og forskere ved høgskolen.  Defleste arbeider ved barnehagelærerutdanningen ved høgskolen.

– Boka handler om det viktigste som finnes: Hvordan vi leversammen. Hvor vi vi utvikler personlighetene våre og hjelper barn og unge tildet samme. Hvordan vi tar ansvar for oss selv og for andre, står det påomslaget.

Bidragsytere er Grethe E. Friedrich, Kathrine Moen, Liv IrenGrandemo, Anne Sigrun Trandem, Karen Johanne Hjort, Brit Solli Isachsen, KarinKippe, Solveig Salthammer Kolaas, Tone Nergård, Runa Hestad Jenssen, LeivRamfjord og redaktør Idar Kjølsvik.

Bidrag fra biskop og politiker

«Stiklestad mot 2030 - Tekster fra nyere Olavsarv» er den sisteboka som lanseres på Høgskolen i Nord-Trøndelag kommende onsdag. Også denne medIdar Kjølsvik som redaktør og med bidragsytere både fra høgskolemiljøet, menogså mange andre.

Bidragsyterne er forfatter Edvard Hoem, biskopene Finn Wagle,Per Oskar Kjølaas og Tor Singsaas, prost Nils Åge Aune og politikerne ØyvindHåbrekke og Gerd Janne Kristoffersen, for å nevne noen.  Videre ArnfinnHaram, Tor B. Jørgensen, Sabine Kjølsvik, Karl Gervin, Roar Tromsdal, TorleivAustad, Ragnhild Jepsen, Else-Britt Nilsen, Kjartan Bergslid og redaktør IdarKjølsvik.