Forslag opp av skuffen: Slå sammen ungdomstrinnet på Åsen og Skogn. Legg ned Ekne skole.

foto