Må leve med anleggstrafikk - nå også sprengning

foto