En septemberkveld i fjor kjørte en mann i 30-årene fra Levangerfor fort. Farten ble målt i en lasermåling og mannen kjørte 95 kilometer itimen i en 60-sone i Levanger.

Nå er mannen dømt i Inntrøndelag tingrett. Han må betale en botpå 9000 kroner og blir fratatt førerkortet i ni måneder.

Siktede uttalte i retten at det ikke er boten som er det vesentligefor ham, men at det er tapet av førerkort som han får store problemer med dahan er yrkessjåfør, og er permittert på grunn av tapet av førerkort. Rettenfant likevel ikke grunn til å fravike tapstiden.