Kjell Hansen er på tråden til Verdalingen.no med en klar oppfordring til hundeeiere: – Plukk med dere skiten etter hunden. Det skulle ikke være så vanskelig.

Hansen forteller at han på sine lufteturer med egen hund ser mye etterlateskaper etter andre hunder.

Ikke bra i alléen

– Vi bor på Reinsholm og går ofte tur oppover Stiklestad Allé. Det er trasig å se all skiten. Og når det er mørkt er der fort gjort å tråkke i den. Kona har drevet og plukket opp etter andre hunder, men nå begynner vi å bli lei, forteller Hansen.

– Så dere har altså hund selv?

– Ja, og da vi bodde nordaførr var vi også med i styret for Norsk terrier klub. Vi hadde mye fokus på dette med å plukke opp etter hunden. Dette burde ikke vært noe problem her i Verdal, det er lett å få tak avfallsposer og det er avfalldunker å kaste dette i.