Nybygget: – Mens enkelte tas imot på rød løper, henvises andre til bakdøra

foto