Råkjørte med lastebil, og fikk politiet på nakken.

foto