Har begge søkt på rektorjobb - kjemper mot seks andre