Alle nødetatene rykket ut etter flere meldinger om brann