I forkant av meteorologene: – Derfor blir det ikke kaldt før tidligst i mars.