Tolv Ferrarier kjørte gjennom fylket. Da stilte politiet seg opp