Det får de som møter opp på Ondagstreffet på Stiklestad denne uka høre mer om. Dagens tema er krigens praksis i Midt-Norge ca 100-900 e.Kr.

Dette temaet har arkeolog Ingrid Ystgaard tatt for seg i  sin nylig avleverte doktorgradsavhandling. Hennes funn gir oss ny innsikt i trøndersk krigføring gjennom jernalderen, en kunnskap hun vil dele med publikum på Stiklestad på onsdag.

– I dag er det vanskelig å se for seg at Sparbyggen går til krig mot Verdalingene, eller at storbønder i Verdal angriper og brenner gård og grunn til bønder i Skogn. Men for 1500 år siden var dette sannsynligvis del av virkeligheten i et voldelig og urolig samfunn i bygdene i Midt-Norge, sier arkeolog og konservator ved SNK, Per Steinar Brevik i en pressemelding fra kultursenteret.

Mange spor av krig

For krigføring er i høy grad til stede i det midtnorske arkeologiske materialet fra siste del av eldre og første del av yngre jernalder. Dette kommer til uttrykk gjennom våpengraver, borger, nausttufter og tunanlegg.

Hver for seg kan de ulike kildene belyse forskjellige sider ved krigens praksis: hvordan man gikk til kamp, hvordan man forsvarte seg bak faste innretninger, hvordan man fraktet sine tropper, og hvordan man organiserte krigføringen og mobiliserte mannskap.

Ved å sammenholde kildene kan man komme fram til en karakteristikk av krigens praksis i romertid, folkevandringstid og merovingertid – en praksis som hadde grunnleggende betydning for hvordan samfunnet som helhet så ut og utviklet seg.

Åpner utstilling

Onsdag kveld åpner også utstillinga «Pil og boge – midt i blinken» på SNK. Utstillinga viser utviklinga av pil og buen sin funksjon og bruksområder. Fra jaktvåpen i eldre jernalder via slagmarkene i jern og middelalderen, til fredelig fritidssyssel i moderne tid.