Av: Kristian Stokdahl

Korona-pasient innlagt på sykehus