De manglet jobb. Han manglet arbeidskraft. Da ble det løsning.

foto