Litt surr med stedsnavn. Her er veiprioriteringene.

foto