– Vi var enkle å underholde - det var bare å sette oss i en tom «grisgal» og gi oss en traktor i hånda

foto